Nationaal Dataportaal Wegverkeer

In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata.

Deze gegevens zijn essentieel voor het managen van het verkeer, ze voeden talloze verkeersinformatiediensten en vormen een stevige basis onder het mobiliteitsbeleid in ons land.

NDW is een initiatief van het Rijk, de provinciale overheden en de G4. Data van en over het wegverkeer zijn onze core business. We regelen de inwinning ervan, zien toe op de kwaliteit, we verrijken data, slaan ze op en stellen ze beschikbaar.

NDW beheert de portfolio's NDW, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata én het Nationaal Wegenbestand.