Privacyverklaring & cookies

We vinden uw privacy belangrijk

VenM B.V. organiseert onder andere "Nationale Verkeer Expo" en is een onderdeel van ExpoProof B.V. ("ExpoProof"). Bij het uitvoeren hiervan verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Nationale Verkeer Expo verzamelt en gebruikt, en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

VenM B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor Nationale Verkeer Expo.

Onze contactgegevens zijn:

VenM B.V.
Meidoornkade 22
3992 AE Houten
info@expoproof.com
+31(0)85 773 17 51

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van Nationale Verkeer Expo.

Omgang met uw persoonsgegevens

Nationale Verkeer Expo vindt uw privacy belangrijk en gaat zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens om. Nationale Verkeer Expo houdt zich daarbij aan de privacyregeling.

Nationale Verkeer Expo legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een beurs, zich registreert als bezoeker, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, uw badge laat scannen tijdens een beursbezoek, uw interesse opgeeft of op andere wijze contact heeft met Nationale Verkeer Expo. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses over het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina's worden bekeken.

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken. Welke persoonsgegevens dat precies zijn, is afhankelijk van welke diensten u gebruikmaakt en welke gegevens u op onze websites achterlaat. Zo verwerken wij andere persoonsgegevens van onze bezoekers dan van onze (potentiële) exposanten.

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de verwerking van persoonsgegevens voor een aantal specifieke diensten van Nationale Verkeer Expo en het gebruik van onze websites en social media kanalen. Onderaan kunt u lezen welke persoonsgegevens Nationale Verkeer Expo verwerkt voor die specifieke dienst of verwerking en waarom:

 • Beurs
 • Website en social media

Grondslag voor verwerking

Nationale Verkeer Expo gebruikt de onder de buttons genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst met u als bezoeker of exposant van een beurs of evenement. Tevens kan Nationale Verkeer Expo een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

Cookies

Nationale Verkeer Expo maakt gebruik van cookies voor een optimale websitebeleving, om het gebruik van onze websites te analyseren en het delen van social media content mogelijk te maken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via een website vanNationale Verkeer Expo op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als u onze websites gebruikt. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende soorten cookies die Nationale Verkeer Expo plaatst.

Functionele cookies

Vakbeurs Ruimte & Licht maakt gebruik van een aantal functionele cookies. Deze stellen ons in staat voor u gegevens te bewaren die uw ervaring op de websites verbeteren. De functionele cookies die wij plaatsen via onze verschillende website hebben bijvoorbeeld als doel uw voorkeuren te onthouden, zoals evt. de taal die u gekozen heeft.

Social media cookies

Social media cookies maken het mogelijk om eenvoudig een nieuwsbericht te delen via social media. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst zijn Twitter, LinkedIn, Facebook en WhatsApp.

Bewaartermijn

Nationale Verkeer Expo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat Nationale Verkeer Expo zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

Nationale Verkeer Expo heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.

Uw rechten

Op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

 • Inzage u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.
 • Correctie Zijn uw gegevens onjuist dan zullen wij die op uw verzoek corrigeren.
 • Wissen U kunt ons een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn.
 • Beperken Als u vindt dat Nationale Verkeer Expo uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt dan kunt u die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege persoonlijke omstandigheden. Bij bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdracht U kunt een verzoek doen tot overdracht van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst met Nationale Verkeer Expo.

Vragen en verzoeken

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een bericht naar:

VenM B.V.
Marcel Beelen
Meidoornkade 22
3992 AE Houten
Of stuur een e-mail naar: info@expoproof.com.

Om te voorkomen dat we de verkeerde gegevens verstrekken, corrigeren of verwijderen, vragen wij u om u bij indiening van een dergelijk verzoek u te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de 'KopieID' app gebruiken.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nationale Verkeer Expo, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Nationale Verkeer Expo kan haar privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze websites gepubliceerd. Wij raden u aan om de privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Beurs

Als bezoeker of als exposant van de beurs verstrekt u Nationale Verkeer Expo persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het registreren als bezoekers, uw deelname aan de beurs of het vragen van informatie.

Persoonsgegevens

In het kader van de beurs kan Nationale Verkeer Expo de volgende gegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals (mobiel) telefoonnummer en emailadres;
 • Geslacht;
 • Datum bezoek;
 • Aantal bezoeken;
 • Intern administratienummer;
 • Interessegebieden;
 • Opt-in informatie;
 • Bezoekregistraties op uw naam;
 • Badge- & ticketscans: 1) het scannen van uw badge of ticket bij de entree om het bezoekersaantal te bepalen en om inzicht te krijgen in show/no-show; 2) het laten scannen van uw badge door een exposant: door het actief laten scannen van uw badge zal de exposant uw gegevens van Nationale Verkeer Expo ontvangen;
 • Functie en bedrijfsnaam;
 • Beslissingsbevoegdheid;
 • Sector/branche waarin u werkzaam bent;
 • Wijze van vervoer;
 • Klikgedrag;
 • Transacties met historie;
 • IP adres;
 • Inhoud van uw communicatie met Nationale Verkeer Expo;
 • Gegevens uit evaluaties en klanttevredenheidonderzoeken;
 • Tekenbevoegdheid;
 • Dieetwensen;
 • KvK gegevens;
 • BTW nummer;
 • Kostenplaats;
 • Factuuradres;
 • Social media;
 • Betaalgegevens;
 • Handtekening.

Doelen van verwerking

Nationale Verkeer Expo verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Communicatieve doeleinden;
 • Organisatie en uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot (deelname aan) beurs
 • Registratie;
 • Inlezen en versturen van inlogcodes;
 • Levering van diensten;
 • Verwerken en afhandelen van bestellingen;
 • Relatiebeheer, PR en marketing, waaronder het toesturen van mailings en informatie over de producten en diensten van Nationale Verkeer Expo;
 • Leadgeneratie;
 • Retargeting;
 • Cross selling en up selling;
 • Vinden van gelijkwaardige profielen/acquisitiedoeleinden;
 • Verbetering dienstverlening;
 • Opstellen van analyses ter verbetering van de bezoekersbeleving;
 • Monitoren, verzamelen en opvolgen van leads;
 • Uitvoeren van (klanttevredenheids-)onderzoeken;
 • Facturatie- en betalingsdoeleinden;
 • Afhandeling betalingsgeschillen;
 • Vastleggen en de afhandeling van storingen, klachten en incidenten;
 • Het doen van betalingen;
 • Innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen daarvan;
 • Het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van accountantscontrole;
 • Het onderhouden van contacten met afnemers of leveranciers;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen;
 • Keuren van standontwerpen;
 • Verstrekken van informatie bij afwijkende standbouw;
 • Naleving van regelgeving en voldoen aan rechterlijke bevelen;
 • Voeren van geschillen.

Derden

In het kader van de uitvoering van haar diensten kan Nationale Verkeer Expo uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen. Denk aan het scannen van uw badge bij een exposant. Het scannen gebeurt uitsluitend met uw toestemming. De uiteindelijke verwerking van uw persoonsgegevens door de betreffende exposant valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze partijen. U kunt bij deze partijen terecht voor nadere informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

De gegevens die u als exposant bij uw standreservering aan Nationale Verkeer Expo verstrekt, kunnen worden doorgestuurd aan derden die u kunnen benaderen voor diensten die een aanvulling zijn op de diensten van Nationale Verkeer Expo, zoals de beurscatalogus. De reden van deze verstrekking is u een zo compleet mogelijke dienstverlening te kunnen bieden, zodat u zich als exposant bij Nationale Verkeer Expo optimaal kunt profileren.

Daarnaast kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie of de gemeente gegevens bij ons opvragen bijvoorbeeld in het kader van fraude, veiligheid of opsporing.

Website en social media

Als u een webformulier invult, zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of contact opneemt via het online contactformulier, dan laat u persoonsgegevens achter. Daarnaast kunnen wij gegevens over het gebruik van onze websites verzamelen, zoals welke pagina's worden bekeken.

Persoonsgegevens

Via de website en door middel van online communicatie kunnen door Nationale Verkeer Expo onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Functie en bedrijfsgegevens;
 • Betaalgegevens;
 • Klikgedrag en online bezoekgegevens;
 • Kanaal van herkomst;
 • Opt-in informatie (inschrijving van nieuwsbrieven);
 • Interessegebieden en bezoekersinformatie;
 • IP-adres en device identificators;
 • Inhoud van online communicatie met Nationale Verkeer Expo;
 • Profielfoto van uw social media profiel indien u Nationale Verkeer Expo benadert via social media;
 • Inhoud (social media, telefoon- en chat-)gesprekken met Nationale Verkeer Expo;
 • Gebruikersprofielen;
 • Instellingen.

Doelen van verwerking

Bij haar dienstverlening verwerkt Nationale Verkeer Expo uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws over, en producten en diensten op Nationale Verkeer Expo;
 • Communicatie onderhouden, waaronder het beantwoorden van vragen en de behandeling van klachten;
 • Aannemen en verwerken van bestellingen;
 • Verbetering van de (online) dienstverlening;
 • Rapportage en analysedoeleinden;
 • Relatiebeheer, PR en (direct) marketing, waaronder het toesturen van informatie over de producten en diensten van Nationale Verkeer Expo;
 • Leadgeneratie;
 • Cross selling en up selling;
 • Monitoren, verzamelen en opvolgen van leads;
 • Naleving regelgeving en voldoen een rechterlijke bevelen;
 • Voeren van geschillen.

Derden

Voor de online communicatie maakt Nationale Verkeer Expo gebruik van de diensten van andere partijen, zoals de websitehoster en aanbieders van social mediakanalen.

Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. De politie of de gemeente kan gegevens bij ons opvragen, bijvoorbeeld in het kader van fraude, veiligheid of opsporing.