Producten en diensten

De Nederlandse infrastructuur is wereldwijd gezien een van de sterkste, maar kampt nog steeds met overvolle wegen, parkeertekorten en andere verkeersproblemen. De middelen om dit te verhelpen zijn er vaak al, maar moeten nog op slimme wijze worden geïntegreerd in onze bestaande infrastructuur.

Het aantal mensen dat gebruik maakt van onze infrastructuur neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat dwingt ons allemaal om op een andere manier na te denken over hoe we het verkeer in beweging houden. Tijdens de Nationale Verkeer Expo bent u samen met honderden vakgenoten om de nieuwste oplossingen te zien en actuele kennis op te doen.

Op de beursvloer

Op de beursvloer vindt u onder meer deze producten en diensten:

 • Afsluitboominstallaties
 • Belijning
 • Bewegwijzering
 • Camera- en detectiesystemen
 • Dynamisch verkeersmanagement
 • Dynamische route-informatie (DRIP)
 • Inwin- en meetsystemen
 • LED seinen
 • Lusdetectie
 • Opleidingen verkeersregelaars en handhaving
 • Schakelkasten
 • Selectieve toegangsinstallaties
 • Signaalgevers
 • Toeritdoseerinstallaties (TDI)
 • Verkeersborden
 • Verkeerskundig advies
 • Verkeersmonitoring
 • Verkeersregelaars
 • Verkeersregelinstallaties (VRI)
 • Verkeerstechniek
 • Verzinkbare afsluitingen
 • Waarschuwingsinstallaties
 • Wegkantstations
 • Wegverlichting