Roelofs Groep

Roelofs is een familiebedrijf dat midden in de samenleving staat. Werken aan de openbare ruimte betekent voor ons werken aan de toekomst. Met onze brede aanpak leveren wij betekenis en toegevoegde waarde aan de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele projecten. Onze expertise ligt onder andere op het gebied van gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, riolering en grondstoffen. Als kennispartner beheerst Roelofs het totale traject van een project; van advies en ontwerp, tot realisatie, beheer en onderhoud.

KENNISPARTNER
Roelofs is koploper in innovatie op het gebied van infra. Als innovatieve kennispartner zijn we een spin in het web; van innovatieve asfaltmengsels, tot vernieuwende contractvormen en data gestuurd wegbeheer. Wij willen onze kennis delen en werken met onze strategische partners aan een hoogwaardig gebruik van de openbare ruimte mét oog voor het klimaat en toekomstige generaties.

MOBILITEIT
Met ons kenniscluster Mobiliteit werken we aan een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. De kracht van ons ingenieursbureau zit in het creëren van slimme, integrale ontwerpen. We zien het als een uitdaging om tot creatieve oplossingen te komen. En dat is nodig, want de verkeersintensiteiten nemen steeds meer toe waardoor we ruimte slimmer moeten benutten.

&t=1s